.

 

hansen

Stefanie Hansen


B.Sc. (HS) Landschaftsplanung
Landschafts- und Umweltplanung, Naturschutzplanung, Biotoptypenkartierung, Faunakartierung, Umweltbaubegleitung, GIS;
Sachbearbeitung